Σχολεία-Πάτρα 7ο Δημοτικό 7ο

2610271366
Πλατεία Ανδρούτσου 97