Σχολεία-Πάτρα 4ο Δημοτικό

2610275494
Γ. Ρούφου 62