Χασομέρι

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

2610221202
Παπαδιαμαντοπούλου 10