Ελευθερίου Βενιζέλου

Θεσσαλονίκη ΝΕΑΠΟΛΗ
Ελευθερίου Βενιζέλου