Δρ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αθήνα - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 39