Μουσεία-Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Τηλ.: 2107211027, 2107232178 - Κολωνάκι
Βασ. Σοφίας 22
Τηλ.: 2107211027, 2107232178 - Κολωνάκι