ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2107242769
ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 39 11634