Θέατρα-ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλ.: 2107240673 - Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19
Τηλ.: 2107240673 - Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19