Ηλεκτρονική Αθηνών-Χαλκίδα

Τηλ 2221-062554
Λεωφόρος Παπανδρέου Γεωργίου
Τηλ 2221-062554