Δίκτυο Chevrolet-Χαλκίδα - Τουλίτσης Ι. Κωνσταντίνος

Τηλ 2221-090011 Fax 2221-090012
Λεωφόρος Παπανδρέου Γεωργίου
Τηλ 2221-090011 Fax 2221-090012