Αντιπροσωπείες Daihatsu-Χαλκίδα

Λεωφόρος Παπανδρέου Γ.