Βουλκανιζατέρ-Χαλκίδα - Λεωφ. Παπανδρέου Γεωργίου

Λεωφόρος Παπανδρέου Γεωργίου