Μάντρες Αυτοκινήτων-Χαλκίδα Auto Best

Λεωφόρος Παπανδρέου Γεωργίου