Αντιπροσωπείες Suzuki-Χαλκίδα - Τσοκάνης Ηλίας ΑΕΒΕ

Τηλ 2221-090440 Fax 2221-090450
Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου
Τηλ 2221-090440 Fax 2221-090450