Σχολεία-Χαλκίδα 7ο Γυμνάσιο

Λεωφόρος Παπανδρέου Γεωργίου