Μάντρες Αυτοκινήτων-Χαλκίδα

Λεωφόρος Παπανδρέου Γεωργίου