Σχολεία-Χαλκίδα 11ο Δημοτικό

Λεωφόρος Παπανδρέου Γεωργίου