Φαρμακεία Υπόλοιπης Ελλάδας-Χαλκίδα - Ληλαντίων 202 ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ

Τηλ 2221-088494
Ληλαντίων 202
Τηλ 2221-088494