Πλυντήρια Αυτοκινήτων-Χαλκίδα 03

Λεωφόρος Παπανδρέου Γεωργίου