Αντιπροσωπίες Ford-Χαλκίδα

Τηλ 2221-022711
Λεωφόρος Παπανδρέου Γεωργίου
Τηλ 2221-022711