Σχολεία-Χαλκίδα 3ο Λύκειο

Λεωφόρος Παπανδρέου Γεωργίου