Πρεσβείες-Προξενεία-Πρεσβεία Πορτογαλίας

210-7290096
Βας. Σοφιας Λεωφορος 23