Υπουργεία-Υπουργείο Εσωτερικών

Λεωφόρος Βασιλέως Σοφίας 15