Χώροι Τέχνης-Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων-Κεντρική Βιβλιοθήκη

Τηλ.: 2103707227, 2103707404, http://catalog.parliament.gr - Μέγαρο Βουλής,
Τηλ.: 2103707227, 2103707404, http://catalog.parliament.gr - Μέγαρο Βουλής,