ΜΠΟΥΡΑΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310612212, 6988378861
ΑΝΔ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 147 56728
2310612212, 6988378861