ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΒΕΕ

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

26ης Οκτωβριου 35