26ης Οκτωβριου 35

Θεσσαλονίκη ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
26ης Οκτωβριου 35