Κέντρα Διασκέδασης Θεσσαλονίκης-Βαβυλώνια μύλου

Τηλ.2310551838 (Μουσική σκηνή)
Γεωργιου Ανδ. 56
Τηλ.2310551838 (Μουσική σκηνή)