Κέντρα Διασκέδασης Θεσσαλονίκης-Πύλη αξιού

(Ζωντανή μουσική)
Γεωργιου Ανδ. 9
(Ζωντανή μουσική)