Μουσεία-Θεσσ/νίκη - Μουσ. Ύδρευσης

2310-514029
26ης Οκτωβριου 43