Κέντρα Διασκέδασης Θεσσαλονίκης-Βίλκα

Τηλ.2310515006 (Μουσική σκηνή)
Γεωργιου Ανδ. 21
Τηλ.2310515006 (Μουσική σκηνή)