Ιππικοί Όμιλοι-Θεσσ/νίκη,Ιωνία (Α.Ι.Ο.Ι.)

2310-781163
Γαλλικου 4