Κέντρα Διασκέδασης Θεσσαλονίκης-Υδρόγειος

Τηλ.2310516515 (Μουσική σκηνή)
26ης Οκτωβριου 33
Τηλ.2310516515 (Μουσική σκηνή)