Κέντρα Διασκέδασης Θεσσαλονίκης-Μύλος

Τηλ.2310516945 (Μουσική σκηνή)
Γεωργιου Ανδ. 56
Τηλ.2310516945 (Μουσική σκηνή)