Προξενείο Περού

Θεσσαλονίκη - ΜΕΝΕΜΕΝΗ

Τηλ: 2310566737, Fax: 2310510657
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 192
Τηλ: 2310566737, Fax: 2310510657