Ροδον live

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310513400, 2310 424058
Φρίξου 3, Σφαγεία
2310513400, 2310 424058