Γκιουζέλης Ιωάννης - Γεώργιος Α.

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ξενίας 21