ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310/837673
ΣΟΛΩΝΟΣ 68 - ΑΝΑΛΗΨΗ 54248