ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Παπαδιαμαντοπούλου 3