Πρεσβείες-Προξενεία-Προξενείο Ιταλίας

210-7239045
Μαιανδρου 19