ΚΕΛΛΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

Πιερία - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2351020907-6944772834
Τ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 30 60100
2351020907-6944772834