ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αθήνα - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2109964949
ΑΛΕΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 34 16452