ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14-16