ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14-16