Ταβέρνες-Ταβέρνες και μεζεδοπωλεία - ΑΛΑΡΓΙΝΟ ΡΑΚΑΔΙΚΟ

Τηλ.: 2109602740 - Μ. Γερουλάνου 94, Αργυρούπολη
Τηλ.: 2109602740 - Μ. Γερουλάνου 94, Αργυρούπολη