Ταβέρνες-Μοντέρνες ΕΛΙΑ

Τηλ.: 2109960100 - Μαρ. Γερουλάνου 85, Αργυρούπολη
Τηλ.: 2109960100 - Μαρ. Γερουλάνου 85, Αργυρούπολη