Ταβέρνες-Κλασικές ταβέρνες - ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ (Ο)

Τηλ.: 2109616021 - Μ. Γερουλάνου 115, Αργυρούπολη
Τηλ.: 2109616021 - Μ. Γερουλάνου 115, Αργυρούπολη