Σουβλάκια Αττική-Αργυρούπολη Πέτρος

2109925052
Λεωφόρος Κύπρου 105