Εκκλησίες-Αττική-Αργυρούπολη Αγία Βαρβάρα

Αγία Βαρβάρα
Ελευθερίου Βενιζέλου 18
Αγία Βαρβάρα