ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ .ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

Αθήνα - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Βενιζέλου Ελευθερίου 14-16, Αργυρούπολη, 16452, ΑΤΤΙΚΗΣ