Θερινοί Κινηματογράφοι-Aloma

210 9937011 Κήπος μέ τραπέζια
Λ.Γερουλάνου 103
210 9937011 Κήπος μέ τραπέζια